DEV Styrets Beretning for 2015

Her ligger altså Årsberetningen fra Styret, for kalenderåret 2015. Slik den ble opplest, gjennomgått og vedtatt, på Årsmøtet I Elvekafèn, tirsdag 12. april 2016.

DEV Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferatet fra Årsmøtet 2016.

Årsberetning for 2014

Dette blir denne fortsatt unge forenings 5. Årsberetning i historien.
Beretningen skrives igjen med tilfredshet, med bakenforliggende evalueringer, styremøtereferater og regnskap, som alle viser mer detaljrikt hva foreningen har utført og drevet med, og hvilket engasjement som er utvist.

Ved utgang 2011 var vi 146 betalende 2011-medlemmer.
Ved utgang 2012 var vi 424 betalende 2012-medlemmer.
Ved utgang 2013 var vi 259 betalende 2013-medlemmer.
Ved utgang 2014 var vi 182 betalende 2014-medlemmer.
Pr. skrivende dato 1.3.2015 er det 198 betalende 2015-medlemmer.
Disse siste er til enhver tid synlige på www.deltager.no/2015medlem
Medlemsfordeler er fremskaffet, og synlig på nettsidene våre. Disse må nok revideres snart. Medlemsansvarlig hos oss nå, er Elisabeth Overaa.
Samtlige betalende medlemmer med registrert epostadresse, får epost fra tid til annen.

Hjemmesidene våre fortjener enda mer trafikk. Med ca. 15.000 treff til Årsmøte 2012, og hele 29.500 til Årsmøte 2013, og 45.000 treff til 2014, og hele 62.000 treff til nå, i 2015, så er det klart den har sin berettigelse. Du finner den på;  www.123hjemmeside.no/dev . Nettsida fortjener flere skribenter. Det forsøker vi stadig å oppfordre til….
Alt som foregår i foreningen, omtales mer og mindre, på nettsidene våre.
Bl.a. så har vi nå lagt dit, våre vaktlister for Elvekafèn.

Selvsagt er medlemmene mer eller mindre ”aktive” i foreningen.
Slik vil det jo alltid være. Årsmøtet er særdeles viktig for foreningslivet. Det er Årsmøtet som er det styrende og velgende i alle former, for hva vi skal gjøre fremover. Det aller viktigste, er allikevel det engasjementet vi viser alle sammen, mellom Årsmøtene. At vi deltar, flere, og mere. Da skaper vi sammen de gode aktivitetene. Og så er vi i ferd med å finne en passende balanse i gjøremålene.
Det er et vesentlig arbeid som er vel utført i foreningen, med arrangementer som det står både respekt og trivsel, igjen etter. All mulig honnør til hver enkelt som har bidratt med mye eller lite. Rett og slett fantastisk.

2014’s enkelt-arrangementer vi skal huske..;
13.3. Årsmøtet, med nye medlemmer innvalgt til Styret.
April. Utstilling. Dagfinn Rognstad og Elisabeth Omholt.
18.4. Langfredagfest og Påske-Quiz.
Mai. Utstilling. Britta Hâsslich.
08.5. Elvecruise og Picnic. Og en kjølig dans på Holmennokken.
17.mai-fest i Elvekafeen.
23.6. St.Hansfeiring på Holmennokken.
22.7. Viser Til Minne.
August. Elvefestivalen. I Drammen Park.
06.9. Blaa Aften.
Sept. Avsluttende møte med Hr Remøy.
11.10. Frivilligfest m busstur. Ut i det Blå.
18.10. Handelens Dag på Bragernes Torg.
29.11. Julegrantenning på Bragernes Torg.
Nov/Des. Utstilling. Jon Gjerde.
19.12. Møljelag.


I tillegg er NRK-vogna vår, telter og griller, ettertraktet som leie-utstyr for andre arrangører. Bl.a. Rema 1000, er på brukerlista.

Så er det jo de gjentagende aktivitetene som kanskje noen husker best. De er også av en vesentlig karakter for foreningen. Kafèen på søndager, er en lykke for foreningen i mange sammenhenger. Den genererer nye medlemmer, nye besøkende, positiv omtale, avisoppslag og møtevirksomhet. Og inntekter. Færre personer har delt på vaktene i Kafèn. Det bør bli flere. Grasrotandelen omtales her, utlodningen av krukker foregår her, og det er et treffpunkt og en møteplass som er veldig viktig for flere og flere personer. Folk trives veldig godt på stedet og med foreningen. Det er dugnadsinnsatsen som verdsettes, og her finnes passende oppgaver for de fleste.

Kafè-konserter, med følgende gode gode artister, har vært godt mottatt;
Akustisk Flikk Flakk, Autumn Sound, Cecilie og Georg, Børre Hermansen, Olaf Hjellum, Morten og Rune, og flere. Velkommen til enda flere.

Tippelaget på ca 25 personer, har ikke meldt om storgevinst i 2014. Den kommer nok snart.

Issykkelen ble jo litt nedtur sist sommer også, men Kommunen har nå tilgodesett oss med tillatelse, og vi planlegger med en god salg-sesong. Måtte det bli en jeit sommer….   Vi gleder oss til å ta fatt igjen.

Trikkevinduet er fortsatt lokal-historie ingen har maken til.

Tappetårnet er til stadighet i full drift, melder «driftsjefen».

Grasrotandelen jobbes det aktivt med, og dette er veldig viktige kroner.
2013: 27.600,- på 78 givere.  2014: 31.143,- på 87 givere.
Send SMS til 2020 med meldinga ”grasrotandelen 995505606”. Det har nå 87  givere gjort så langt, og noen viktige tusenlapper tilfaller oss hver tertial.  Fortsett.

Lagerplasser og lokaler i foreningen er lokalisert rundt omkring. ØS35, kjelleren, container på Musøya, Smithestrøm, utendørs flere steder osv. Vi gjør så godt vi kan.

Nytt ytstyr for oss i 2014, ble «Mesta-vogna», nye telt, og noe gulv til disse.
Eiendeler må vedlikeholdes og forbedres. Do-riggen ble oppjustert med låser, og pumperiggen må igjen vedlikeholdes og lagres gjennom vinteren. NRK-bua har fått ny markise, og utleies ved flere anledninger. Vi trenger anda enklere oppbevaring og lagring, og jobber med saken.

Samarbeid med andre, blir aldri umoderne eller uviktig. Vi er ønskede samarbeidspartnere for flere og flere, jo mer vi ”rører på oss”.

Ingen gavetildelinger vi kommer på, i året som gikk.
Men en «momsrefusjon» tilsvarende idrettslagenes, kom oss til gode.
Søknader til fond og gavetildelinger, bør vi bli bedre til å søke på.

Webkamera ønskes fortsatt for plassen foran lokalet. Uønsket traffikk er fortsatt uønsket. Utemøbler blir brukt og fjernet, av byens løse fugler….. Putekasser til terrassen er på ønskelista igjen. Så også nye utemøbler og puter.

Til Salgs og Til leie.
Vi må fortsatt fokusere bedre og annerledes på bøker, CDer, T-skjorter og alt vi har for salg og utleie. Vi skal fortsatt jobbe mye for å forbedre synligheten av utstyret vi eier, og finne nye og flere leietakere til dette. Samtidig skal vi jo nå også benytte det utstyret vi eier, mer og mer innad i foreningen.
Griller, bord og benker, telt og vogner, har vært utleid ved enkelte anledninger.

Tusen takk igjen, til alle bedriftene og organisasjoner som har støttet oss.
Her er den vilkårlige lista med de som støttet oss i 2014.
Med håp om at vi sammen kommer på absolutt alle..
OG DEN MÅ UTFYLLENDE KORRIGERES av Kasserer og andre.
Drammen Kommune som velvillig låner oss Holmennokken.
Og med tillatelser og bevilgninger.
Rema  1000  med mat og tilbehør. Alltid positive og hjelpsomme.
Drammen Liftutleie  med maskiner, kabler og gjerder
Byen Vår Drammen med støtte og ønske om oss i arrangementer.
Auli  Lomper og Møljebrød.
KABA Møller Undal AS – Klatrevegg til unga, og låser og beslag til Boogie Woogie.
Funder Renovasjon med container og bortkjøring.
Toyota, med utstillingsbil på Holmennokken.
Buskerud Brannservice med alt slukkeutstyr og opplæring.
Bålsponsorene med midler til St.Hansbålet
Vaktk-mannskaper fra flere leire. Dag og natt løser de oppgavene.
Røde Kors Svelvik, med den flotte redningsbåten…
Politi og Brannvesen med mannskaper, velvilje og utstyr.
Drammen Bandy med rydde og hjelpemannskaper av beste sort.
KFUM med kanoer og aktiviteter.
MS Drammen og Arne Bye som trafikkerer Ælva…
Parkering ved CC Varehus.
Drammen Borgerlige Saluttcompagni med igangsmelling av sommeren…
Alle artister i Kafèn, Blaa Aften, Holmennokken og andre steder.
Scenefolk med lyd og lys og hardt arbeid. …og flere enn det…

Denne lista over er særdeles viktig, og vi oppfordrer til å komplettere den med de vi måtte komme på, som gav oss viktige bidrag, i alle former.

Takk også til lydmenn og riggpersonell for scenearbeidet.
Arnfinn Ustad er en supermann for våre arrangementer.
Prima Lyd & Lys med scene og anlegg til bryggedansen.
Takk til artistene som stilte opp.
Asle Halvorsen For Bryggedans og annet.
Trine Hartz
Sangkoret Fønix
Dog & Beggar Band
Morten Evju & Pawn Shop
Fredrik Bjercke og kompis.
Elvebyen Blueslag.
Drammen Operakor.


Igjen: Rydding etter St.Hans-fest på Holmennokken, tar noen timer.
Vi håper å kunne få med flere ved et event. neste arrangement.
St.Hansfesten skal det snakkes mer om, etter Årsmøtet.

Arbeidet i foreningen tar aldeles ikke slutt, fordi om vi passerer St.Hans og festen.
Allerede på Elvefestivalen i August, og ved ”Blaa Aften” i september ble mye av materiellet benyttet igjen.

Styret har vært færre ganger samlet, gjennom 2014.
Men løser alikevel saker på en tilfredstillende måte. Vi er smertelig klar over at faktisk er veldig høy aktivitet blant enkelte i foreningen, og at vi fortsatt MÅ finne den riktige balansen i dette arbeidet.
Kanskje bli enda mer spesifikke på hvem som gjør hva, og på å fordele oppgaver mer hyppig. Derfor er det særdeles viktig at enda flere, engasjerer seg enda mer.
Vi ønsket jo å sette ned spesifikke grupper/kommiteer som for eksempel ”Huskommitèn” og ”St.Hans-gruppe”. Huskommiteen er et faktum, og St.Hans-arbeidet er godt i gang sammen med kanskje nye konsertarrangører.
Og oppfordrer medlemmene til å takke ja til oppgaver i disse gruppene.

Styret vil herved berømme
alle de som har stått på i foreningen, og som har gjort det mulig å få til det vi sammen har fått til. Det er et enormt flott arbeid som er nedlagt gjennom nå 5 år. Tusen Takk for fantastisk flott arbeid som Huskommiteens leder, når du nå velger å, heldigvis, fortsatt være med. Men altså overlate roret til andre; Heidi Gulbrandsen. Tusen Takk, Du har gjort en fantastisk fin innsats for medlemmene i Foreningen, og for organiseringen av den utrolig viktige frivilligheten. Herved tildeles du et gavekort på Kr. 500,- som skal brukes på Øl eller Vin ved ett eller fler av våre arrangementer i 2015. PS. Ikke si det til noen.
Og for å komme helt ned til flere enkelte personer, som har extraordinær innsats bak seg for fellesskapet, så må flere spesielt berømmes; Plenene ved Blaa Aften har mange vært med på å stelle. Men de hadde ikke vært det samme uten Eddie Osa, Oscar Johansen og Henning Jacobsen. Applaus i takknemlighet. Selvsagt er det også fler. Tom Jørgensen, Trond Hansen, Jørgen Nielsen, Ove Øde, Vigdis og Arve. Og enda flere.

Huskommiteen berømmes i sin helhet, for bra innsats i Kafèn og ved arrangementer.
Takk, og lykke til, til kommiteens nye leder, Elisabeth Overaa.
Og Takk til Lisbeth Strøm. Ubestridt Lotterisjef hos oss.
Takk til hele huskommiteen for godt utførte arbeider. Lisbeth Fossnes, Nina PaulsenOle Moe, og de andre.

Og alikevel ønsker vi spesielt å fremheve en person.
For ubeskrivelig innsats og vilje for fellesskapet, i alle arrangementer og i alle sammenhenger i foreningen. Tusen Takk Henning Jacobsen, for alt hva du er og gjør for oss.

Vi har i foreningen, en sunn økonomi, og har penger på bok.
251’  og 54’ er nøkkeltall…..
Regnskapene blir gjennomgått i detalj, av kasserer og revisor om noen minutter, på Årsmøtet.
God økonomi ønsker vi fortsatt å ha, for liksom å ha startkapital for det neste stuntet vi setter i gang. Vi skal organisere oss enda bedre mot fremtidige arrangementer, og vi har et utgangspunkt og et potensiale, som fortsatt mange bare kan misunne oss. St Hans-festen vil for alltid stå som en slags mal, og det er dette arrangementet som er vår hoved-aktivitet. Samtidig skal vi også se oss om etter andre og samfunnsnyttige ideer. Vi har jo jammen satt i gang, og fått til, en del saker da….

Tusen takk til alle medlemmene som sier ja, og stiller opp. Leve dugnaden.!!
Uten medlemmenes innsats, blir ikke dette så bra som det er, og kan bli.
Tusen takk til alle som støtter oss, og tusen takk til Drammenserne og andre gjester, som stiller opp og har tatt oss så vel i mot.
Nå krysser vi det vi har for et nytt og bedre samarbeide med nye utenforstående, om en utvikling av St.Hansfest på Holmennokken 2015.
Det ser fortsatt enormt spennende ut. Men i våre former, og med våre planer. For nøkternhet og trivsel. Men da er det også viktig at hver og en, bidrar med det de kan.

Måtte det bli gode og riktige valg på Årsmøtet.
 
For Styret i Drammenselvas Venner

Rune Jahnsen      Heidi Guldbrandsen     Mette Thomasrud      Svein Rune Eriksen

LA ELVA LEVE

Styrets Årsberetning for 2013

Dette blir denne fortsatt unge forenings 4. Årsberetning i historien.
Beretningen skrives igjen med tilfredshet, med bakenforliggende evalueringer, styremøtereferater og regnskap, som alle viser mer detaljrikt hva foreningen har utført og drevet med, og hvilket engasjement som er utvist.

Ved utgang 2011 var vi 146 betalende 2011-medlemmer.
Ved utgang 2012 var vi 424 betalende 2012-medlemmer.
Ved utgang 2013 var vi 259 betalende 2013-medlemmer.
Pr. skrivende dato 13.3.2014 er det 105 betalende 2014-medlemmer.
Disse siste er til enhver tid synlige på www.deltager.no/2014medlem  
Medlemsfordeler er fremskaffet, og synlig på nettsidene våre.
Samtlige betalende medlemmer med registrert epostadresse, får epost fra tid til annen.

Hjemmesidene våre fortjener enda mer trafikk. Med ca. 15.000 treff til Årsmøte 2012, og hele 29.500 til Årsmøte 2013, og nå 45.500 treff til nå i 2014, så er det klart den har sin berettigelse. Du finner den på;  www.123hjemmeside.no/dev . Nettsida fortjener flere skribenter. Det jobber vi med å få til.
Alt som foregår i foreningen, omtales mer og mindre, på nettsidene våre.
Bl.a. så har vi nå lagt dit, våre vaktlister for Elvekafèn.

Selvsagt er medlemmene mer eller mindre ”aktive” i foreningen.
Slik vil det jo alltid være. Årsmøtet er særdeles viktig for foreningslivet. Det er Årsmøtet som er det styrende og velgende i alle former, for hva vi skal gjøre fremover. Det aller viktigste, er allikevel det engasjementet vi viser alle sammen, mellom Årsmøtene. At vi deltar, flere, og mere. Da skaper vi sammen de gode aktivitetene. Og så er vi i ferd med å finne en passende balanse i gjøremålene.
Det er et vesentlig arbeid som er vel utført i foreningen, med arrangementer som det står både respekt og trivsel, igjen etter. All mulig honnør til hver enkelt som har bidratt med mye eller lite. Rett og slett fantastisk.

2012 enkelt-arrangementer vi skal huske..;
13.1. Kafèkonsert med Akustisk Soda.
Februar: StandUp-debut i Elvekafèn.
11.3. Foreningens tredje Årsmøte ble avholdt. 27 medlemmer deltok.
29.3. Langfredag og Quiz i utefesten.. 120 gjester i Påskestemning ute og inne.
April: Den andre StandUp-kvelden i Kafèn.
8.5. Frigjøringsdag og Foreningens Stiftelsesdato. Planmøte St.Hans. i Kafèn.
17.5.Stor og praktfull 17.mai-fest utendørs.
        Sykkelløp i gatene og ”Dress Amigos” på scenen. 150 gjester igjen.
21.5. Balco Roadshow. Dugnad til inntekt.
Juni; Den tredje StandUp-kvelden.
Midtsommeruka…; Rigg, gjnnomføring og nedrigg på Holmennokken.
23.6. St.Hansfeiring på Holmennokken. Suksessfest igjen. Med egen evaluering.
22.7. Viser til Minne. Smithestrøm. Morten, Ole Kristian og Rune.
August; Den fjerde StandUp-kveld i Kafèn.
August; Elvefestivalen i Parken. Ole Moe & Co.
7.9. Blaa Aften. En stor suksess, takket være noen flere enn før.
Oktober; Den femte StandUp-kveld i Kafèn.
Oktober; Frivilligfest på Aass Bryggeri.
November; Fakkeltog arrangør for Strømsgodset. GULL.
30.11. Torgisåpning og Elvekafè på Bragernes Torg.
5.12. Den sjette og foreløpig siste, StandUpkveld i Kafèn.
Desember; Desemberutstilling med Jon Gjerde’s bilder i Kafèn.
17.12. Julemarked på Bragernes Torg. BVD er blitt glad i oss…..
20.12. Møljelag og Allsang. Kunne ikke blitt bedre…. Heia Nissen.
31.12. Nyttårsfeiring i Kafèn. Enkelt og trivelig. Kongens Tale og godt samvær.
I tillegg er NRK-vogna vår, ettertraktet som leie-vogn for salg og speakerbu. Glassverket, Drammen Bandy og Rema 1000, er på brukerlista.

Her følger Huskommiteens egen beretning.;
Kafedriften.
Huskomiteen
Består av Nina Paulsen, Lisbeth Strøm, Lisbeth Fossnes, Ole Moe og Heidi Gulbrandsen.  Liv Bente Hanssen var med frem til høsten 2013. . Heidi er komiteens representant i styret. Lisbeth og Lisbeth ble med i Huskomiteen høsten 2013 ved frafall av Liv Bente og Ole. Komiteen er aktiv og møtes hver mandag i kafeen. Ofte sammen med Rune Jahnsen.

Meny
Dette året har menyen bestått av vafler, kaffe, brus, pølser samt is på sommeren. Vi prøvde med toast, men det har ikke vært etterspurt.

Vakter
Vi klarte å holde åpnet alle søndager gjennom året, men holdt stengt i juli og romjulen, samt de dager ingen meldte seg som vakt. Mange medlemmer har bidratt som vakter, noen har stadig vært å se bak disken. Vi håper å få flere medlemmer til å ta en vakt, slik at vi kan fortsette å holde åpent hver søndag i 2014. Det ble besluttet å holde stengt lørdager, da det var vanskelig å få nok vakter og fordi kafeen var mest besøkt på søndager.

Frivillige
Ved arrangementer har mange frivillige bidratt. Dette har vært helt nødvendig for gjennomføringen. Rigging til Langfredag, 17.mai, St.Hans og Blaa aften. Mmusikk, grilling, salg av mat og drikke, rydding etc ved samtlige arrangement. En takk til alle som var en del av dette teamet i 2013. Vi avholdt en «Frivilligfest» på Gildehallen, Aass bryggeri høsten 2013, som en takk til alle som har bidratt. Nye og gamle frivillige er hjertelig velkomne til nye arrangement. Vi trenger dere alle.

Arrangementer
(Langfredag, 17.mai,St.Hans-festivalen,  Blaa aften, Allsang, Møljelag samt Stand-up flere torsdager )
Mange flotte arrangement som ble godt besøkt. Tilbakemeldingen har vært veldig  positive. Dette gleder og inspirerer oss til å lage nye eventer knyttet til kafeen. Flere er allerede planlagt.

Dugnader ute og inne
Dugnader i kafeen har det ikke vært så mange av dette året. En del rydding og vasking som Huskomiteen, pluss noen til, har stått for.

Møtelokale
I tillegg til kafedriften, fungerer huset som møtelokale for Huskomiteen mandager, samt ved styremøter og årsmøter. Vi har ikke utleie av lokalene.

Besøk
Kafeen har vært godt besøkt og det er hyggelig å se at dette har for flere blitt et fast møtested. Salget fra kafeen er beskrevet nærmere i regnskap.
Takk til Huskommiteen for beretningen, og for innsatsen.


Så er det jo de gjentagende aktivitetene som kanskje noen husker best. De er også av en vesentlig karakter for foreningen. Kafèen på lørdager og søndager, er en lykke for foreningen i mange sammenhenger. Den genererer nye medlemmer, nye besøkende, positiv omtale, avisoppslag og møtevirksomhet. Og inntekter. Færre personer har delt på vaktene i Kafèn. Det bør bli flere. Grasrotandelen omtales her, utlodningen av krukker foregår her, og det er et treffpunkt og en møteplass som er veldig viktig for flere og flere personer. Folk trives veldig godt på stedet og med foreningen. Det er dugnadsinnsatsen som verdsettes, og her finnes passende oppgaver for de fleste.

Kafè-konserter, med følgende gode gode artister, har vært godt mottatt;
Akustisk Soda, Sangkoret Fønix, Autumn Sound, Cecilie og Georg, Børre Hermansen, Olaf Hjellum, Morten og Rune, og flere. Velkommen til enda flere.

Tippelaget på ca 25 personer, dro inn en storgevinst på 95.000,- før jul, og dermed 9.500,- rett i foreningskassa. Ikke dårlig. Gratulerer og takk.

Issykkelen ble litt nedtur sist sommer. Kommunen ringte oss etter et positivt avisoppslag, og sa at «dette skal vi ikke ha noe av»….. Men; Du verden for et positivt tiltak i byen. Vi har fått mye skryt fra mange, og det er svært hyggelig å selge is fra sykkelen, så vi håper….. og gleder oss til å ta fatt igjen.

Trikkevinduet er fortsatt lokal-historie ingen har maken til.

Tappetårnet har fått sin faste «driftsjef». Takk Henning Jacobsen for strålende innsats i alle sammenhenger gjennom året.

Frivillighetsprisen var vi igjen som forening nominert til. Suveren omtale.

Grasrotandelen jobbes det aktivt med, og er veldig viktige kroner. 2013: 27.600,-
Send SMS til 2020 med meldinga ”grasrotandelen 995505606”. Det har nå 78 givere gjort så langt, og noen viktige tusenlapper tilfaller oss hver tertial.  Fortsett.

Lagerplasser og lokaler i foreningen er lokalisert rundt omkring. ØS35, kjelleren, container på Musøya, Smithestrøm, utendørs osv. Vi gjør så godt vi kan.
Eiendeler må vedlikeholdes og forbedres. Do-riggen ble oppjustert med låser, og pumperiggen må igjen vedlikeholdes og lagres gjennom vinteren. NRK-bua har fått markise, og utleies ved flere anledninger. Vi trenger anda enklere oppbevaring og lagring.

Samarbeid med andre, blir aldri umoderne eller uviktig. Vi er ønskede samarbeidspartnere for flere og flere, jo mer vi ”rører på oss”.

Ingen gavetildelinger vi kommer på, i året som gikk.
Søknader til fond og gavetildelinger, tar nå Anders og Nina seg av.
De orienterer oss om hvilke som er søkt på, og hvilke vi vinner på eller ikke.

Webkamera ønskes fortsatt for plassen foran lokalet. Uønsket traffikk er fortsatt uønsket. Utemøbler blir brukt og fjernet, av byens løse fugler….. Putekasser til terrassen er på ønskelista igjen.

Til Salgs og Til leie. Vi må fokusere bedre og annerledes på bøker, CDer, T-skjorter og alt vi har for salg og utleie. Vi skal fortsatt jobbe mye for å forbedre synligheten av utstyret vi eier, og finne nye og flere leietakere til dette. Samtidig skal vi jo nå også benytte det utstyret vi eier, mer og mer innad i foreningen.
Griller, bord og benker har vært utleid ved èn anledning.
Tror ikke det er gjort opp enda……

Tusen takk igjen, til alle bedriftene og organisasjoner som har støttet oss.
Her er den vilkårlige lista med de som støttet oss i 2012.
Med håp om at vi sammen kommer på absolutt alle..
OG DEN MÅ KORRIGERES av Kasserer og andre.
Drammen Kommune som velvillig låner oss Holmennokken.
Og med virke til St.Hans-bålet.
Rema  1000  med mat og tilbehør. Alltid positive og hjelpsomme.
Drammen Liftutleie  med maskiner, kabler og gjerder
Byen Vår Drammen med boder og ønske om oss i arrangementer.
Konnerud Rør  med hjelp til do-riggen og noen koplinger.
Auli  Lomper og Møljebrød.
KABA Møller Undal AS – Klatrevegg til unga, og låser og beslag til Boogie Woogie.
Aass Bryggeri  med velvilje og de deiligste varer.
Funder Renovasjon med container og bortkjøring.
Toyota, med utstillingsbil på Holmennokken.
Buskerud Brannservice med alt slukkeutstyr og opplæring.
Bålsponsorene med midler til St.Hansbålet
Sparebanken Øst  betalingsterminal.
Vaktk-mannskaper fra flere leire. Dag og natt løser de oppgavene.
Røde Kors Svelvik, med den flotte redningsbåten…
Politi og Brannvesen med mannskaper, velvilje og utstyr.
Drammen Bandy med rydde og hjelpemannskaper av beste sort.
KFUM med kanoer og aktiviteter.
MS Drammen og Arne Bye som trafikkerer Ælva…
Parkering ved CC Varehus.
Enter Kompetanse, for trykking o.a.
Drammen Borgerlige Saluttcompagni med igangsmelling av sommeren…
Alle artister i Kafèn, Blaa Aften, Holmennokken og andre steder.
Scenefolk med lyd og lys og hardt arbeid.
Bragernes Konsert med bord og benker og annet vi fikk låne…..
…og flere enn det…

Denne lista over er særdeles viktig, og vi oppfordrer til å komplettere den med de vi måtte komme på, som gav oss viktige bidrag, i alle former.

Takk også til lydmenn og riggpersonell for scenearbeidet.
Midt i blinken fra scenen, med alt som skjedde derfra.
Arnfinn Ustad er en supermann for våre arrangementer.
Prima Lyd & Lys med scene og anlegg til bryggedansen.
Takk til artistene som stilte opp.
Asle Halvorsen og Roar…. For Bryggedans.
Trine Hartz m Band
Sangkoret Fønix
Dog & Beggar Band
Hoboes
Ræpp for Unga
Muddy Cloud
Fortunate Sons.

Det ble da en strålende kveld, også fra scenen.
Igjen: Rydding etter St.Hans-fest på Holmennokken, tar noen timer.
Vi håper å kunne få med flere ved neste arrangement.
St.Hansfesten skal det snakkes mer om, etter Årsmøtet.

Arbeidet i foreningen tar aldeles ikke slutt, fordi om vi passerer St.Hans og festen.
Allerede i september ble mye av materiellet benyttet ved ”Blaa Aften”.

Styret har jevnlig vært samlet, også gjennom 2013, og løser saker på en fornuftig måte. Vi er smertelig klar over at faktisk er veldig høy aktivitet blant enkelte i foreningen, og at vi fortsatt MÅ finne den riktige balansen i dette arbeidet.
Kanskje bli enda mer spesifikke på hvem som gjør hva, og på å fordele oppgaver mer hyppig. Derfor er det særdeles viktig at enda flere, engasjerer seg enda mer.
Vi ønsket jo å sette ned spesifikke grupper/kommiteer som for eksempel ”Huskommitèn” og ”St.Hans-gruppe”. Huskommiteen er et faktum, og St.Hans-arbeidet er godt i gang sammen med nye konsertarrangører.
Og oppfordrer medlemmene til å takke ja til oppgaver i disse gruppene.

Styret vil herved berømme
alle de som har stått på i foreningen, og som har gjort det mulig å få til det vi har fått til. Det er et enormt flott arbeid som er nedlagt gjennom nå 4 år. Og for å komme helt ned til den enkelte person, så må igjen berømmes Ole Moe, Oscar Johansen, Henning Jacobsen og Heidi Guldbrandsen, nevnes. Applaus i takknemlighet. Selvsagt er det også fler. Som f.eks. når det melder seg nye medlemmer til Huskommiteen. Takk Lisbeth Strøm og Lisbeth Fossnes for det.

Vi har i foreningen, en sunn økonomi, og har noen penger på bok.
Regnskapene blir gjennomgått av kasserer og revisor om noen minutter, på Årsmøtet.
Det ønsker vi fortsatt å ha, for liksom å ha startkapital for det neste stuntet vi setter i gang. Vi skal organisere oss enda bedre mot fremtidige arrangementer, og vi har et utgangspunkt og et potensiale, som fortsatt mange bare kan misunne oss. St Hans-festen vil for alltid stå som en slags mal, og det er dette arrangementet som er vår hoved-aktivitet. Samtidig skal vi også se oss om etter andre og samfunnsnyttige ideer. Vi har jo jammen satt i gang en del saker da….

Tusen takk til alle medlemmene som sier ja, og stiller opp. Leve dugnaden.!!
Uten medlemmenes innsats, blir ikke dette så bra som det er, og kan bli.
Tusen takk til alle som støtter oss, og tusen takk til Drammenserne og andre gjester, som stiller opp og har tatt oss så vel i mot.
Nå krysser vi det vi har for et fruktbart samarbeide med nye utenforstående, om en utvikling av St.Hansfestival på Holmennokken 2014. Det ser enormt spennende ut.

Måtte det bli gode og riktige valg på Årsmøtet.
 
For Styret i Drammenselvas Venner
Rune Jahnsen      Heidi Guldbrandsen     Anders Wang      Svein Rune Eriksen

LA ELVA LEVE

Styrets Årsberetning for 2012

På Årsmøtet 11.3.2013 i Kafèn, ble utfallene i kortversjon slik;
- Regnskapet ble Godkjent.
- 2014-kontigenten blir fortsatt Kr. 150,- pr pers pr kalenderår.
- Rune Jahnsen ble valgt til Leder i foreningen, for 2 nye år.
- Helge Karlsen ble gjenvalgt for ett år som Revisor.
- Heidi Guldbrandsen fra huskommiteen, ble gjenvalgt til Styret.
- Valgkommiteen ble valgt for ett år; Ole Moe og Beate Leite.
- Opplest og vedtatt godkjent, ble også følgende Årsberetning fra Styret.;

Dette blir denne fortsatt unge forenings 3. Årsberetning i historien.
Beretningen skrives igjen med stor tilfredshet, med bakenforliggende evalueringer, styremøtereferater og regnskap, som alle viser mer detaljrikt hva foreningen har utført og drevet med, og hvilket engasjement som er utvist.

Ved utgang 2011 var vi 146 betalende 2011-medlemmer.
Ved utgang 2012 var vi 424 betalende 2012-medlemmer.
Pr. skrivende dato 8.3.2013 er det 191 betalende 2013-medlemmer.
Disse siste er til enhver tid synlige på www.deltager.no/dev2013
Medlemsfordeler til terningkast 6 er fremskaffet av Ole Moe.
Samtlige medlemmer får epost fra tid til annen.

Hjemmesidene våre fortjener enda mer trafikk. Med ca. 15.000 treff til forrige Årsmøte, og hele 29.500 treff til nå, så er det klart den har sin berettigelse. Du finner den på;  www.123hjemmeside.no/dev . Nettsida fortjener flere skribenter.
Alt som foregår i foreningen, omtales mer og mindre, på nettsidene våre.

Selvsagt er medlemmene mer eller mindre ”aktive” i foreningen.
Slik vil det jo alltid være. Årsmøtet er særdeles viktig for foreningslivet.
Det aller viktigste, er allikevel det engasjementet vi viser alle sammen, mellom Årsmøtene. At vi deltar, flere, og mere. Da skaper vi sammen de gode aktivitetene.
Det er et vesentlig arbeid som er vel utført i foreningen, med arrangementer som det står både respekt og trivse, igjen etter. All mulig honnør til hver enkelt som har bidratt med mye eller lite. Rett og slett fantastisk.

2012 enkelt-arrangementer vi skal huske..;
1.1. Nyttårsaften, etter midnatt holdt noen ut til  07:00 på 1. januar…. Respekt.
7.1. Klokken 10-14 var vår aller første ”Elvekafè åpen. Tone og Rune vaktet.
29.3. Foreningens andre Årsmøte ble avholdt. 24 medlemmer deltok.
6.4. Langfredag og 150 gjester i Påskestemning ute og inne.
21.4. Den aller første Kafè-konsert. ”Akustisk Soda” spilte for oss.
8.5. Frigjøringsdag og innendørs ”Picnic”, med St.Hans-forberedelser.
17.5. Kafèn klar for 17.maifeiring. Stor og praktfull fest utendørs.
        Sykkelløp i gatene og ”Dress Amigos” på scenen. 150 gjester i løpet av dagen.
1.6. Wriedts Minne. Industrihistorie og øl i fokus. Og i historiske kjellere.
12.6. Pigernes Aften. Blomsterkrans kurs for 25 nydelige damer.
23.6. St.Hansfeiring på Holmennokken. Suksessfest igjen. Med egen evaluering.
8.9. Blaa Aften. En stor suksess, takket være noen få.
6.10. Høstfest med Allsang. Gode omtaler fra deltakerne.
7.11. Lurt av Karlsen. TV og stor stemning i lokalet.
1.12. Bragernes Torg, med Julegrantenning. ”Coming Stonez” debuterte.
2.12. Fakkeltog for fred. Minus 17 kalde, men stor hjertevarme.
21.12. Møljelag og Allsang. Kunne ikke blitt bedre….
31.12. Nyttårsfeiring i Kafèn. Enkelt og trivelig. Kongens Tale og godt samvær.

Her følger Huskommiteens egen beretning.;

Kafedriften.

Huskomiteen
Består av Ole Moe, Liv Bente Hanssen, Nina Paulsen og Heidi Gulbrandsen. Heidi er komiteens representant i styret.

Meny
Vi startet med vafler, kaffe og pølser. Vaktene bidro selv med kaker/suppe dersom de ønsket. Det ble utvidet med is på sommeren og toast rett før jul.

Vakter
Vi klarte å holde åpnet de fleste lørdager og søndager gjennom året, men holdt stengt i juli og romjulen, samt de dager ingen meldte seg som vakt. Mange medlemmer har bidratt som vakter, noen  har stadig vært å se bak disken. Vi håper å få flere medlemmer til å ta en vakt, slik at vi kan holde åpent hver lørdag og søndag i 2013.

Frivillige
Ved arrangementer har mange frivillige bidratt. Dette har vært helt nødvendig for gjennomføringen. Rigging av telt til 17.mai, musikk , grilling, salg av mat og drikke, rydding etc ved samtlige arrangement. En takk til alle som var en del av dette teamet i 2012. Nye og gamle frivillige er hjertelig velkomne til nye arrangement.

Arrangementer
(Langfredag, 17.mai, Blaa aften, Allsang, Oktoberfest, Møljelag, Kransebinding)
Mange flotte arrangement som ble godt besøkt. Tilbakemeldingen har vært veldig  positive. Dette gleder og inspirerer oss til å lage nye eventer knyttet til kafeen.

Dugnader ute og inne
Våren 2012 ble det laget platting (?) ute foran kafeen, noe som ble et populært møtested i vårsola.
Takket være blomstergaver, fikk vi flotte fargerike bed ute. Inne har vi hatt vaske-og ryddedugnader med blant annet flytting av scenen. Alt gjennomført takket være entusiastiske, flotte medlemmer.

Møtelokale
I tillegg til kafedriften, fungerer huset som møtelokale for Huskomiteen mandager, samt ved styremøter og årsmøter. Vi har hatt noe utleie, men Huskomiteen bestemte i høst at det ikke er aktuelt med utleie på kveldstid i helgene, da det må være tilstede en representant fra komiteen for ansvar og låsing.

Besøk
Kafeen har vært godt besøkt og det er hyggelig å se at dette har for flere blitt et fast møtested. Salget fra kafeen er beskrevet nærmere i regnskap.
Takk til Huskommiteen for beretningen, og for innsatsen.

Så er det jo de gjentagende aktivitetene som kanskje noen husker best. De er også av en vesentlig karakter for foreningen. Kafèen på lørdager og søndager, er en lykke for foreningen i mange sammenhenger. Den genererer nye medlemmer, nye besøkende, positiv omtale, avisoppslag og møtevirksomhet. Og inntekter. Et 50-talls personer har delt på vaktene i Kafèn. Det bør bli flere. Grasrotandelen omtales her, og det er et treffpunkt og en møteplass som er veldig viktig for flere og flere personer. Folk trives veldig godt på stedet og med foreningen. Det er dugnadsinnsatsen som verdsettes, og her finnes passende oppgaver for de fleste.

Kafè-konserter, med følgende gode gode artister, har vært en god start:
Akustisk Soda, Gro Tronvold, Sangkoret Fønix 2 ganger, Helle Gustavsen, Reidar Andersen og Britt Rove Tretterud fra Drammen Viseklubb. Velkommen til flere.

Blomsterprakt, til enkelte anledninger, har vært overveldende vakkert. Tusen takk Svein Åge Opsahl. Du har gitt oss lykke i potter og vaser og bedd, som andre bare kan drømme om.

Tippelaget startet i oktober. Kr. 100,- fra hver pr måned, gir ca 25,- i innsats pr. person pr. uke, og kun på hest foreløpig. 10% av en gevinst over kr 1.000,-, går til foreningen. Kommer nok snart….

Issykkelen. Du verden for et positivt tiltak i byen. Vi har fått mye skryt fra mange, og det er svært hyggelig å selge is fra sykkelen. Vi gleder oss til å ta fatt igjen.

Trikkevinduet er lokal-historie ingen har maken til. Takk til Stein Gulli.

Tappetårnet har vi selv laget og det funker når Henning fyrer opp. Artig.

Frivillighetsprisen var vi igjen som forening nominert til. Suveren omtale.

”Årets Ildsjel” til Rune, ble positivt også for foreningen. Selv om den kom fra Buskerud Idrettskrets. Mange momenter fra DEV var med i omtalene ved utdelingen.

Grasrotandelen jobbes det aktivt med, og er veldig viktige kroner.
Send SMS til 2020 med meldinga ”grasrotandelen 995505606”. Det har 64 givere gjort så langt, og noen viktige tusenlapper tilfaller oss hver tertial. Fortsett.

Lagerplasser og lokaler i foreningen er lokalisert rundt omkring. ØS35, kjelleren, container på Musøya, Smithestrøm, utendørs osv. Vi gjør så godt vi kan.
Eiendeler må vedlikeholdes og forbedres. Do-riggen må oppjusteres med låser, og pumperiggen vedlikeholdes og lagres gjennom vinteren. NRK-bua har fått markise, og utleies ved flere anledninger.

Samarbeid med andre, blir aldri umoderne eller uviktig. Vi er ønskede samarbeidspartnere for flere og flere, jo mer vi ”rører på oss”.

Varme & Bad-fondet tildelte oss 20.000,- etter søknad. Tusen Takk.
Søknader til andre fond og gavetildelinger, tar nå Anders og Nina seg av.
De orienterer oss om hvilke som er søkt på, og hvilke vi vinner på eller ikke.

Webkamera ønskes for plassen foran lokalet. Uønsket traffikk er fortsatt uønsket.
Utemøbler og putekasser til terrassen er nå på ønskelista.

Til Salgs og Til leie. Vi må fokusere bedre og annerledes på bøker, CDer, T-skjorter og alt vi har for salg og utleie. Vi skal fortsatt jobbe mye for å forbedre synligheten av utstyret vi eier, og finne nye og flere leietakere til dette. Samtidig skal vi jo nå også benytte det utstyret vi eier, mer og mer innad i foreningen.

Tusen takk igjen, til alle bedriftene og organisasjoner som har støttet oss.
Her er den vilkårlige lista med de som støttet oss i 2012.
Med håp om at vi sammen kommer på absolutt alle..
OG DEN MÅ KORRIGERES av Kasserer og andre.
Drammen Kommune som velvillig låner oss Holmennokken.
Og med virke til St.Hans-bålet.
Rema  1000  med mat og tilbehør. Alltid positive og hjelpsomme.
Drammen Liftutleie  med maskiner, kabler og gjerder
Byen Vår Drammen med boder og kronestøtte.
Konnerud Rør  med hjelp til do-riggen og noen koplinger
Delikat  Potetsalat. Dessverre altfor mye. Selv etter korrigeringer.!
Auli  Lomper og Møljebrød.
Diplom Is til unga, på St.Hans.
DT  med Annonser og redaksjonell omtale
Byavisa Drammen med redaksjonelle omtaler
Aass Bryggeri  med velvilje og de deiligste varer.
Funder Renovasjon med container og bortkjøring.
Toyota, med utstillingsbil på Holmennokken.
Buskerud Brannservice med alt slukkeutstyr og opplæring.
XL Bygg Kullkompaniet med riggematerialer.
Dekket og klart AS
Bålsponsorene med midler til St.Hansbålet
Sparebanken Øst  betalingsterminal.
RSA med trykking av Bonger
Vaktk-mannskaper fra flere leire. Dag og natt løser de oppgavene.
Røde Kors Svelvik, med den flotte redningsbåten…
Politi og Brannvesen med mannskaper, velvilje og utstyr.
Drammen Bandy med rydde og hjelpemannskaper av beste sort.
KFUM med kanoer og aktiviteter.
MS Drammen og Arne Bye som trafikkerer Ælva…
Parkering ved CC Varehus.
Drammen Borgerlige Saluttcompagni med igangsmelling av sommeren…
Svelvik Røde Kors med båt og mannskaper.
Alle artister i Kafèn, Blaa Aften, Holmennokken og andre steder.
Scenefolk med lyd og lys og hardt arbeid.
…og flere enn det…

Denne lista over er særdeles viktig, og vi oppfordrer til å komplettere den med de vi måtte komme på, som gav oss viktige bidrag, i alle former.

Takk også til lydmenn og riggpersonell for scenearbeidet.
Midt i blinken fra scenen, med alt som skjedde derfra.
Arnfinn Ustad er en supermann for slike arrangementer.
Prima Lyd & Lys med scene og anlegg til bryggedansen.
Takk til artistene som stilte opp.
Asle Halvorsen
Haavard Svendsrud
Malin Marthinsen
Trine Hartz
Monrad
Sangkoret Fønix
Dog & Beggar Band
Hoboes

Det ble da en strålende kveld, også fra scenen.
Igjen: Rydding etter St.Hans-fest på Holmennokken, tar noen timer.
Vi håper å kunne få med flere ved neste arrangement.
St.Hansfesten skal det snakkes mer om, etter Årsmøtet.

Arbeidet i foreningen tar aldeles ikke slutt, fordi om vi passerer St.Hans og festen.
Allerede i september ble mye av materiellet benyttet ved ”Blaa Aften”.

Styret har jevnlig vært samlet gjennom 2012, og løser saker på en fornuftig måte.
Vi er smertelig klar over at faktisk er veldig høy aktivitet blant enkelte i foreningen, og at vi fortsatt MÅ finne den riktige balansen i dette arbeidet.
Kanskje bli enda mer spesifikke på hvem som gjør hva, og på å fordele oppgaver mer hyppig. Derfor er det særdeles viktig at enda flere, engasjerer seg enda mer.
Vi ønsket jo å sette ned spesifikke grupper/kommiteer som for eksempel ”Huskommitèn” og ”St.Hans-gruppe”. Huskommiteen er et faktum, og St.Hans-arbeidet er godt i gang sammen med flere.
Og oppfordrer medlemmene til å takke ja til oppgaver i disse gruppene.

Styret vil herved berømme
alle de som har stått på i foreningen, og som har gjort det mulig å få til det vi har fått til. Det er et enormt flott arbeid som er nedlagt gjennom nå 3 år. Og for å komme helt ned til den enkelte person, så må Ole Moe igjen berømmes for det arbeidet, og all den tiden, han legger ned i foreningen. Det han gjør er langt over det man kan forvente i frivillig sammenheng. Du er en hedersmann i foreningen Ole. Applaus i år også takk. Samtidig berømmes også Oskar Johansen for et fantastisk arbeide med plener og annet ved Blaa Aften. En uvurderlig god jobb som skapte suksess, trivsel, og økonomisk overskudd. Applaus til Oskar i takknemlighet.


Vi har i foreningen, en sunn økonomi, og har noen penger på bok.
Regnskapene blir gjennomgått av kasserer og revisor om noen minutter, på Årsmøtet.
Det ønsker vi fortsatt å ha, for liksom å ha startkapital for det neste stuntet vi setter i gang. Vi skal organisere oss enda bedre mot fremtidige arrangementer, og vi har et utgangspunkt og et potensiale, som fortsatt mange bare kan misunne oss. St Hans-festen vil for alltid stå som en slags mal, og det er dette arrangementet som er vår hoved-aktivitet. Samtidig skal vi også se oss om etter andre og samfunnsnyttige ideer. Vi har jo jammen satt i gang en del saker da….

Tusen takk til alle medlemmene som sier ja, og stiller opp. Leve dugnaden.!!
Uten medlemmenes innsats, blir ikke dette så bra som det er, og kan bli.
Tusen takk til alle som støtter oss, og tusen takk til Drammenserne og andre gjester, som stiller opp og har tatt oss så vel i mot.
Nå krysser vi det vi har for et fruktbart samarbeide med andre, om en utvikling av St.Hansfestival på Holmennokken 2013.

Måtte det bli gode og riktige valg på Årsmøtet.
 
For Styret i Drammenselvas Venner
Rune Jahnsen      Heidi Guldbrandsen     Anders Wang      Svein Rune Eriksen
(sign av alle..)

LA ELVA LEVE

Kommentarer

13.03.2013 22:44

Tone Haflan

Så mye positiv aktivitet.
Så mange som bidrar på mange måter.
Lykke til med videre arbeid.