Bare gjør det

Gratis å dende en SMS til 2020.

Bare skriv;
"grasrotandelen 995505606" så får du en kvittering tilbake på sms.

Takk. Om du gjør det.

2014 - Andre Tertial

3 ganger I året altså, er det slik utbetaling fra Norsk Tipping, til Frivillige organisasjoner, som er registrert som Grasrotmottakere. Vi er altså en slik forening.

For perioden mai, juni, juli og august 2014, utbetales det til oss kr. 11.887,- fordi 80 tippere har valgt å sende den SMS'n som star omtalt over her.!!
Det er det største antall tipper for oss, og det største periode-beløpet, vi har fått tilgodesett.
Takk for hver eneste støtte-krone. Kjempeviktige midler for oss, til f.ex. husleie.

Vi håper fler og fler vil gi sin støtte til oss.

2014 - Første tertial

3 ganger I året er det utbetaling fra Norsk Tipping, til Frivillige organisasjoner, som er registrert som Grasrotmottakere.
Vi er en slik forening.
For perioden januar, februar, mars og april 2014, utbetales det til oss kr. 9.815,- fordi 77 tipper har valgt å sende den SMS'n som star omtalt over her.!!
Vi håper fler og fler vil gjøre det.
Takk for hver eneste støtte-krone.

Hjelp oss å verve

Gratis for deg. Veldig viktig for oss.
Send en SMS til 2020, med kodeord "grasrotandelen"
og vårt organisasjonsnummer 995505606.

Vi er over 60 personer pr feb 2013 som har gjort det.
Vi er 66 grasrotgivere pr april 2013,
og oppe i 7.800,- for perioden 1.1.13-30.4.13. Ikke dårlig
Og det er viktige midler for oss i foreningens arbeide.

Takk.

Send SMS til 2020:
"grasrotandelen 995505606"

Vi ønsker gjerne din tilknytning til oss

Send en SMS til 2020
med meldinga: grasrotandelen 995505606

Det er en gratis-SMS hvor tallkoden bakerst i meldinga er vårt org.nr. i frivillighetsregisteret.
Om din spillkonto hos Norsk Tipping er tilknyttet det mobilnr. du sender meldinga i fra, så får du en svarmelding "Takk for støtten til Drammenselvas Venner".
Og 5 % av det du spiller for mens du er tilknyttet oss, vil Norsk Tipping sette til vår konto. Helt kostnadsfritt for deg, men veldig viktige kroner for oss.

Om ikke du har en spillkonto, eller om mobilnummeret ditt ikke er riktig på en slik konto hos Norsk Tipping, så må det gjøres annerledes.
Men da får du jo heller ikke den telefonen fra Hamar, som vi alle går og venter på. Du bør altså rette opp, eller opprette, din spillkonto hos Norsk Tipping.
Om du har et spillkort, så kan du når du er i en tippekiosk, bare si i kassa at du vil at rasrotandelen skal gå til Drammenselvas Venner. Vårt organisasjonsnummer er altså 995 505 606.

Det er fullt mulig å bytte Grasrotmottaker så ofte en vil.
Og selvfølgelig forstår vi godt de som vil gi til andre organisasjoner.
Det er veldig mange gode frivillige i dette landet. Heldigvis.

Lykke til, og takk for støtten.

Bildet er et exempel på en spillkvittering, hvor Grasrotandelen er knyttet mot oss.

Norsk Tipping

Man kan til enhver tid klikke seg inn og se utviklingen i antall Grasrotgivere, beløps størrelser, for hvilken som helst forening som har vært flinke nok til å registrere seg som Grasrotmottaker. Vi er en slik forening.

Klikk deg inn på www.norsktipping.no

Klikk på "Grasrotandelen" i menyen, og det er bare å søke på foreninger rundt om. De foreningene som er store, og flinke til å verve grasrotgivere, får veldig mye penger utbetalt fra Norsk Tipping. Og det er en super ordning for frivilligr organisasjoner. En verdsettelse av det arbeidet som gjøres.
Derfor er det særdeles viktig for oss å være nettopp "flinke" til å verve nye.
Hver eneste èn er særdeles viktig for oss små....

Bildet viser vårt org.nr. for Grasrotandelen. Det du trenger i tippekiosken for å tilknytte mot oss....

Kommentarer

26.04.2013 18:48

Tippekongen

66 grasrotgivere nå, og 10.000,- er innenfor rekkevidde. For perioden 1.1.-30.4. 2013. Veldig bra

21.08.2012 21:49

Tippekongen

47 Grasrotgivere er nå knyttet opp mot Drammenselvas Venner. Akkurat bikka 4.000,- for perioden 1.5.-31.8. Veldig bra.