21.1. 2011 Årsmøte - Det aller første

Her er Årsmøtereferatet fra det aller første Årsmøte, avholdt på Tollboden Home Hotel.

Drammenselvas venner generalforsamling 21.2. 2011 kl. 19:00  


Møte innkallingen ble godkjent.
Møte leder ble valgt; Rune Jahnsen

Møte referent ble valgt; Svein Rune Eriksen

Underskrift på protokoll/referat ble; Eivind Ugen og Karin Sire.

Årsberetning ble lest opp av Rune J.

Manglet noen navn på Lista over Samarbeidspartner disse vill bli på ført. Ellers ingen kommentarer.

Årsregnskap ble presentert av Anders Wang.

Det var et over skudd pr.31.12-2010 på 78920 kr.

Ingen kommentarer.

Innkommende forslag.

Forslag 1:     Statutter for foreningen.
Forslagstiller er Styret.
Styret anbefaler Årsmøtet å gjennomdiskutere, event. Tilføye eller endre,
og vedta foreningens Statutter.

Godkjent.
Med rettelse på punkt.2.1 vi skal også ha firma medlemskap. Pkt. 3.2 Forslag som skal til styre i hende senest 1 uke før Årsmøte. Fra punkt 5.5 vil tall kombinasjon bli endret.
Punkt 6.3(ny7.3) på føres; overskudd gis til ideelle organisasjoner.

 

Forslag 2:     Forprosjekt Holmen.
Forslagstiller er Styret.
Styret anbefaler Årsmøtet å bevilge Kr. 10.000,- til synliggjøring av det vi ønsker skal være foreningens ”gave til byen”. Vår idè og vårt forslag, er selve gaven. Avkortet txt.....
Godkjent.
Med vekt på at Drammenselvas Venner skal forsøke og befeste sin posisjon i området Holmennokken.


Forslag 3:     Prosjekt flåte/lekter/båt.
Forslagstiller er Styret.
Styret anbefaler Årsmøtet å gi nødvendig myndighet til styret, for å tillegne oss et egnet utgangspunkt for en lekter eller flåte, for å kunne bygge foreningens flytende konstruksjon. Denne skal være ment som flytende scene- og/eller bålplass, eller til annet formål, og den skal også være ment for event. utleie til andre.
Godkjent


Forslag 4:     Prosjekt Klubbhus/Lager/Verksted.
Forslagstiller er Styret.
Styret anbefaler Årsmøtet å gi nødvendig myndighet til styret, for å tillegne oss et egnet sted for våre aktiviteter som lagerplass, klubbhus og verksted. Fortrinnsvis leie.
Aller helst i umiddelbar nærhet til elven, i området Holmen/Tangen/Gulskogen/Landfalløya.
Godkjent
 


Valg av Styre.

Rune Jahnsen Formann 2år

Anders Wang Kasser 1år

Svein Rune Eriksen Styremedlem 1år.

Valg av Revisor ble Helge Karlsen.

Valg av valgkomité ble Ragnhild Helleland og Ole Moe

Kontingent ble Kr. 100,- pr medlem pr kalenderår, for 2012.

Kontingent Firma-medlemskap, utredes.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 20.55.

Skal godkjennes og signeres av: Karin Sire og Eivind Uggen.

Årsberetning 2010

Og her er innskrevet de kommentarene som er nevnt i Årsmøte-referatet over.;

Det er med stor glede og beundring, man kan sette seg ned å skrive denne unge forenings aller første beretning. Måtte det bli mange slike, med like positivt fortegn.
Beretningen her skrives kort, med vel viten om at vi er en nystartet forening.

Positivt, for alle de menneskene vi har gledet, fordi så mange tok i ett tak, og gjorde dette til noe helt unikt for byen vår. Også positivt, på grunn av, og for, alle de som virkelig har bidratt med sine kunnskaper og evner, og gjort foreningen så bra omtalt allerede etter noen ukers eksistens. Først og fremst for St Hans-arrangementet 23. juni sist sommer, men også for nyttårsaften og fakkeltogene. Jammen kan vi ”slå oss selv på brøste” og være ganske så stolte.  Men det forplikter også videre på en måte.

8. mai, på selveste Frigjøringsdagen, sist sommer, stiftet vi denne forening under et friluftsmøte på Holmennokken. For å formalisere det arbeidet med St Hansfest, som allerede var i gang. Foreningen er godt omtalt som en ressurs i byen, og vi har i skrivende stund, 84 betalende medlemmer, og ønsker selvsagt å øke dette antallet. Fordi det er disse medlemmene som sier ja, og tar i et tak, og som kommer med forslag, ideer og løsninger, når det inviteres til arrangementer av forskjellig art. Så skal vi holde den balansen forsiktig, og ikke ta på oss mer enn at det fortsatt er hyggelig å holde på med, og nyttig for byens innbyggere, med Drammensvassdraget som geografisk midtpunkt.

Tusen takk til alle bedriftene som har støttet oss, og som fortsatt vil gjøre det fremover. Dessuten skal vi kontakte flere og nye samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av disse for å få til ”dugnadsprinsippene”. Vi oppfordrer til å benytte og verdsette, de kontaktene hos sponsorer og samarbeidspartnere, som vi har opprettet. Disse er helt essensielle for det vi driver med.
Lista med 2010-sponsorene ligger vedlagt.
Husk alltid å fotelle de hvor viktige de er for oss.
Vi er fortsatt ikke noen kommersiell bedrift, og nettopp det aspektet skal vi vokte vel.

Her er den vilkårlige lista med de som støttet oss i 2010.

Drammen Kommune som lånte oss Holmennokken

Byggmakker  med materialer til scene, og bålisolasjon
Blücher AS med scenefronten, og noen timers arbeid….

Glitrevannverket med vann og velvilje
Åssiden Fornikling og Arne Larsen…

Skutebrygga  Servering og mattilberedelse, mannskaper og utstyr.

Rema  1000  Mat og tilbehør
Værgudene og Yr.no

Dickens  5.000,- 

Right Price Tiles  15.000,-

Byen Vår Drammen  8.000,-

Drammen kommune kultur  5.000,-

Utleiesenteret  med toalett-løsninger ca 15000,-, og gravemaskin-aktivitet.

Drammen Liftutleie  med gjerder

Fokus Bank  med  10.000,-

Tine  med Fløte til kaffen.

Konnerud Rør  med 3.000,-

Hemsedal VVS  med 5.000,-

Mills  Kaffe

Delikat  Potetsalat

Auli  Lomper
Diplom Is

DT  med Annonser og redaksjonell omtale

Byavisa Drammen med flere redaksjonelle omtaler og positivitet

Øyvinds Marked med premier og gaver

Felleskjøpet med ei slegge…..

Aass Bryggeri  med stor velvilje og innsats. Lovet oss 15.000,- friske 2011-kroner…

Lier Kopi og Trykk med plakater og trykksaker

Magasinet  5.000,- til telt,bord og benker

EB Nett  5.000,-

Oras AS  5.000,-

Funder Renovasjon med container og bortkjøring

Dekket og klart AS med sterkt rabatterte priser for telt, bord og annet

Dag Holth Byggservice 2.000,-
Drammen Papir Engros...
 

Baker Thoen  med deilige kaker og wienerbrød

Drammen Taxi  med supertilbud om gratis kvelds-kjøring

Sparebanken Øst  betalingsterminal.

Kontorkompaniet  med T-shirts og trykk
Konica Minolta med trykk og kopi
RSA med 3.000,- og kjøretøy og utstyr.
HC Vaktkompani. Dag og natt løste de oppgavene strålende.
Helikoptermannen, og Svein Raste som tok de luftige bildene…
Røde Kors
Politi og Brannvesen
Russebussjentene ved aktivitetene.
Drammen Bandy
Drammen Sportsfiskere
Drammen Speidergruppe
Holmen Motorbåtforening
MS Drammen
Ballongferd-mannen
Aktiv Septikrens
Gullsmed Olaf E Olsen gavekort 500,-
Haust Klær, 10.000,-
Gartneriet med beplantning….
Adda med lastebilen…
NRK Østafjells med direkte-radio fra Holmen

 

(POB  3.000,- som foreløpig ikke er betalt)

 

Denne lista over er særdeles viktig, og vi oppfordrer til å komplettere den med de vi måtte komme på, som gav oss viktige bidrag, i alle former.

Takk også til lydmenn og riggpersonell for scenearbeidet.
Midt i blinken fra scenen, med alt som skjedde derfra.
Arnfinn Ustad, Jan og Ernst Hagby. Og Rune Reiersen

Takk til artistene som stilte opp.
Klovnen Superlim
Åskollen Skole med supert sankor
Breakdance-gutten fra samme skole
Trine Hartz
Sangkoret Fønix
Deng i Drammen
Dog & Beggar Band
Jb & the Delta Jukes
Fortunate Sons
Georg Ravnøy med trekkspill

Det ble da en strålende kveld også fra scenen.


 Vi har i foreningen, en svært sunn økonomi, og har penger på bok.
Det ønsker vi fortsatt å ha, for liksom å ha startkapital for det neste stuntet vi setter i gang. Dessuten har skaffet oss en del eiendeler som vi skal vokte. Scene og riggmatriell, og en del andre småsaker. Vi trenger en lager/verkstedplass for dette. Og vi ønsker oss et klubblokale. Vi har videre planer, og du får høre om det når vi diskuterer på Årsmøtet, og på medlemsmøtet etterpå.
Dessuten har vi skaffet oss noe ”uniformer” som T-skjorter, vester o.a. Dette skal vi videreutvikle for å synliggjøre vår identitet. Da skal være ”litt kult” å representere Drammenselvas Venner.
Vi skal organisere oss enda bedre mot fremtidige arrangementer, og vi har et utgangspunkt og et potensiale, som mange bare kan misunne oss. St Hans-festen vil for alltid stå som en slags mal, og det er dette arrangementet som er vår hoved-aktivitet. Samtidig skal vi også se oss om etter andre og samfunnsnyttige ideer. Vi lufter snart noen av de.

Tusen takk til alle medlemmene som sier ja, og stiller opp. Leve dugnaden.
Erik Halvorsen, Ole Moe, Caroline Albjerk, Thomas Hernandez, Ragnhild Helleland, Helge Karlsen. Knut Mørk og alle andre. Uten Dere ble detnok ikke så bra.
Tusen takk til alle som støtter oss, og tusen takk til Drammenserne og andre gjester, som stiller opp og har tatt oss så vel i mot, og sagt at vi virkelig har fått det til.
 
For Styret i Drammenselvas Venner
Rune Jahnsen          -        LA ELVA LEVE