Vannstand i Elva. Lesbart.

Vårt ønske. Og noe vi skal jobbe for.

På begge sider av Elven, under Øvre Sund Bru, er det gang og sykkelvei. På bildet ser du brukaret nærmest den gangveien på Bragernessiden. Rett ved vår "Elvekafèn". Et svært hyppig trafikkert sted for store og små, syklende og gående. Dette er èn av turveiene's E18 for tiden, i Drammen.

På det brokaret skal vi jammen gå på Statens Vegvesen om å få plassere "et slags målepunkt". Om vi i det hele tatt får til noe, aner vi ikke foreløpig, men vi prøver. Og planlegger ett allerede.

Alle argumentene våre, skal du få siden.
Men; Tror du det blir noe av...??

styret@drammenselvasvenner.no

Lørdag 19.09. 30 cm ned i natt....

Fredag 18.9. gikk vannet inn over  gangveiene i Pølsesvingen, og inn på området ved "Kajakksenteret" på Grønland. Enda steg Elva noen centimeter utover ettermiddag og kveld. Vi tok vårt første bilde ca kl 13:00 fredag.

Lørdag 19.9. klokken 07:15 har Elva roet seg, og senket sitt nivå med 30-40 cm.
Vi skal snart måle eksakt hva disse steinene fysisk er.
Og så blir jo dette vårt referansepunkt, for de øvre nivåer i Elva.
For i andre årstider, har Elva helt andre og lavere nivåer.
Da er muren trygt plassert på tørt land, og vi må finne annet referansepunkt.

30-40 centimeter ned med nivået i natt. Det var greia.
Takk.

Starten på noe....

Drammenselva har økt og minsket, i omfang og vannføring, til alle tider. I mange tusen år. Kanskje vi kan liste opp tidligere vannstander og hendelser og datoer, for å ha et sted å slå opp slike saker. Jeg har selv savnet noe sikkert målepunkt eller merke for nettopp slikt, som et sted å selv lese av vannstanden.
Joda, i Drammen sentrum står det en slik målestav, i undergangen under bybrua, ved Skutebrygga.

Nå fant jeg mitt eget "referansepunkt" ferdig streket, og som står som en påla i Elva.....
Så få vi se hva det blir til med oppfølginger.....
I hvertfall er det spennende å følge med i Elvas utvikling når det er Flom.
Og ikke minst også når det er lav vannstand i Elva.
Vil gjerne motta bilder og andre bidrag.

Rune Jahnsen, rj@blucher.no

Linker til andre