Styret i foreningen

Styret består nå, etter 2016-Årsmøtet, av;
Leder: Rune Jahnsen. valgt t.o.m. Årsmøtet 2017
Styremedlem: Svein Rune Eriksen. valgt t.o.m. Årsmøtet 2018
Styremedlem: Heidi Guldbrandsen, som Leder av Huskommitèen. t.o.m. Årsmøtet 2018.
Styremedlem: Anders Ording Wang, som Kasserer. t.o.m. Årsmøtet 2017.

Valgkommiteen består av;
Grethe Aasmundseth og Henning Jacobsen. t.o.m. Årsmøtet 2017

Revisor: Helge Karlsen, t.o.m. Årsmøtet 2017

Huskommitèen består av;
Leder: Heidi Gulbrandsen.
Lisbeth Strøm.
Nina Paulsen.
Henning Jacobsen.
Tom Egil Jørgensen.

Kommentarer

08.10.2013 12:13

Rune Myhre

Blir gjerne med i huskomiten om dere trenger meg der.

08.10.2013 12:55

Jahnsen

Det bringer vi selvsagt videre inn i kommiteen Rune.
Takk for at du sier fra.