Bragernes Strand

I tillegg til Issykkelen som skal rulle, så har vi nå muligheten til å drive en "salgsbod" på Bragernes Strand. Men dette skal vi diskutere mye før vi event. er i gang.'

Bildet er kun et eksempel, og har ingenting med våre løsninger å gjøre.

Her er våre muligheter, gitt av Drammen Kommune,;
- 1. mai til 30. september.
- Hver ukedag, mandag til søndag, 07:00-19:00
- Rydde ned og vekk med ALT, etter hver salgsdag.
- Ikke mulig å tilkople strøm eller vann.

Vi ønsker fortsatt å være veldig tydelige på at vi er en forening, og ikke en forretning. Og at det er FRIVILLIGHETEN som er selve drivkraften i vår forening og det vi gjør.

Vi trenger altså frivillige medlemmer, til å påta seg vakter i en event slik kioskdrift.
Vi vi også at ALLE medlemmer sier noe om dette.
Gi oss nå tilbakemeldinger av ALLE SLAG.

- Hvordan kan vi løse dette praktisk..?
- Åpningstider...?
- Meny...?
- Når kan DU ta et par tre vakter..?
- Tror du vi kan få det til...?

Vi vil svært hjerne høre fra deg på styret@drammenselvasvenner.no

Kommentarer

25.04.2016 09:29

Tom Søgård

Jeg er veldig positiv til at Drammenselvas Venner fikk mulighet til å ha salgsboden! Dessverre er min agenda slik at jeg ikke kan påta meg vakter i boden, men lover å støtte dere på andre måter!